Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że nieodpłatnych świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT nie powinno się dokumentować fakturą VAT z wykazanym VAT należnym, ponieważ ich nabywca (towarów lub usług) nie ponosi ekonomicznego ciężaru nabycia tych towarów i usług, a w konsekwencji nie ma prawa do odliczenia podatku VAT z takiej czynności.

Źródło: Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2021r. sygn. akt I FSK1806/18