W czwartek Komisja Europejska podwyższyła prognozy polskiego wzrostu gospodarczego na lata 2017 i 2018. Zgodnie z obecnymi szacunkami w bieżącym roku produkt krajowy brutto ma wzrosnąć o 3,5%, podczas gdy według wcześniejszej prognozy dynamika wzrostu miała wynieść 3,2%. Z kolei w roku 2018 dynamika PKB ma wynieść 3,2%. Siłą napędową gospodarki ma pozostać popyt wewnętrzny, wspierany odradzającymi się inwestycjami zwłaszcza finansowanymi funduszami unijnymi. Zdaniem Komisji także dalsza poprawa na rynku pracy będzie czynnikiem wzmacniającym pozytywne trendy w gospodarce.

Prognoza na bieżący i przyszły rok zakłada kontynuację wzrostu eksportu napędzanego rosnącym popytem zewnętrznym, przy jednoczesnym silnym wzroście importu pobudzanym rosnącą konsumpcją prywatną i umocnieniem złotego. W marcu także agencja ratingowa Moody’s podwyższyła prognozę wzrostu polskiego PKB w 2017 r. do poziomu 3,2 proc. z 2,9 proc.