Koniec roku to w Grupie Gumułka czas składania ofert oraz podpisywania umów na badania sprawozdań finansowych. Na współpracę z naszą firmą tradycyjnie zdecydowało się wiele firm i instytucji. Grupa Gumułka jest jedną z czołowych firm audytorskich w Polsce.

Każdego roku podpisujemy wiele umów na przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych. Część z nich zawierana jest z dotychczasowymi klientami, którzy zdecydowali się kontynuować z nami współpracę. Decyzję o nawiązaniu współpracy podejmuje też wielu nowych klientów. W tym roku z naszych usług skorzystają między innymi Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mlecznych oraz Przedsiębiorstwo Technicznej Obsługi Przemysłu "Opolrem". Nasi audytorzy będą też badać sprawozdania finansowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu oraz Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP.

Badania i przegląd sprawozdań finansowych realizowane są według ustawy o rachunkowości i MSR. Eksperci Grupy Gumułka stawiają sobie za cel również udzielanie pomocy oraz wskazówek w ostatecznym sporządzeniu sprawozdania finansowego, dzięki czemu oddaje ono prawdziwie i rzetelnie obraz majątkowy i finansowy badanej jednostki.