Ustawa z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii nałożyła szereg obowiązków ale zarazem stworzyła możliwości wyboru korzystniejszych rozwiązań. Obowiązkiem takim jest konieczność uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia a w razie ich braku – konieczność uiszczenia opłaty zastępczej (art. 52 ust. 1).

Tym niemniej ustawa wprowadziła też dla niektórych podmiotów możliwość obniżenia swoich wydatków. Dotyczy to odbiorców przemysłowych, o określonym rodzaju przeważającej działalności, którzy w poprzednim roku kalendarzowym zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej.

W takim przypadku, po złożeniu stosownego oświadczenia Prezesowi URE, istnieje możliwość samodzielnego rozliczania świadectw pochodzenia (lub opłaty zastępczej) z istotnymi ulgami w stosunku do opłat refakturowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne. Daje to możliwość znacznego zmniejszenia kosztów (od 20% do 85% oszczędności).

Aby skorzystać z ulgi, o której mowa powyżej, należy m.in. ustalić tzw. współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej oraz pozyskać opinię biegłego rewidenta nt. prawidłowości tego wyliczenia. Ustawodawca wyznaczył na to czas do 30 listopada.

Sprawdź czy kwalifikujesz się do ulgi i skorzystaj ze znacznej obniżki kosztów (jeśli współczynnik wyniesie ponad 3%). Grupa Gumułka oferuje nieodpłatne wsparcie w zakresie oszacowania możliwych korzyści.

Zadzwoń pod numer: +48 322011764 lub skontaktuj się na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.